Služby

Měření průtoku ultrazvukovým průtokoměrem Flexim

Provádíme měření průtoku kapalin a energií přenosným ultrazvukovým průtokoměrem na měření průtoků značky FLUXUS® F 608 A2 Energy a to i v tzv. výbušném prostředí – ATEX Zone 2.

Standardně měříme na potrubí DN 10 až 1000 mm. U staršího potrubí může být možnost měření omezena.

Měření průtoku Na objednávku můžeme provádět měření až do DN 6500.

Měření lze provádět na potrubí ocelovém, plastovém, litinovém a z dalších materiálů.

Potrubí musí být při měření zaplněné kapalinou v celém svém profilu.

Přesnost měření cca ±0,5% až ±3% z měřené hodnoty v závislosti na instalačních podmínkách, především rovných úsecích potrubí před a za instalačním místem.

Průtokoměr je kalibrovaný jako pracovní měřidlo, takže může být použit pro kontrolu pracovních měřidel průtoku nebo orientační kontrolu přesnosti fakturačních měřidel.

Přístroj zaznamenává data, které je možné dále zpracovávat.

Kontaktní email: web@edsro.cz

Telefon: 241 768 102
              241 744 744