Služby

Naše firma poskytuje následující služby:

Měření odvaděčů kondenzátu ultrazvukovým přístrojem GESTRA VKP 40 s protokolem a vyhodnocením jejich funkce.

Měření prováděno např.:Měření průtoků kapalin a energií ultrazvukovým přístrojem FLUXUS®
Měření průtoků kapalin a energií ultrazvukovým přístrojem FLUXUS® F 608 A2 Energy a to i v tzv. výbušném prostředí – ATEX Zone 2.
Zákazník následně obdrží protokol o provedeném měření.

Měření realizováno např.:

Dále poskytujeme službu kontroly vhodného dimenzování pojistných ventilů (jmenovitá světlost ve vztahu ke kapacitě pojistného ventilu a jeho provozním parametrům) výpočetním programem VALVESTAR® firmy LESER.


Ukázkové vzory výpočtů dimenzování pojistných ventilů pro kapalinu a plyn:

Vzorový výpočet Vzorový výpočet
Vzor výpočtu kapalina Vzor výpočtu plyn