Produkty

Měřící přístroje Flexim

Neinvazivní ultrazvukové přístroje na měření kapalin a plynů firmy Flexim

Firma FLEXIM Flexible Industriemesstechnik GmbH se sídlem v Berlíně patří mezi přední výrobce měřících ultrazvukových přístrojů jak na měření průtoku kapalin a plynu, ale také měření tepla/tepelných veličin a koncentrací médií.

Výhody měření:

Přenosná měřící zařízení:

Flexim F601Fluxus F 601 Standard je základní dvoukanálové zařízení pro měření kapalin, které umožňuje měření na jednom nebo dvou místech. Tento typ je možné dále dodat v provedení ENERGY nebo DOUBLE ENERGY pro měření tepla. Takto modifikované zařízení umožňuje nejen měření průtoku kapalin, ale i měření tepla a tepelných veličin.

Pro práci ve výbušném prostředí ATEX Zone 2 (1) se výše uvedené zařízení dodává pod označením Fluxus F 608.

Toto měření používá dva standardní ultrazvukové senzory pro měření průtoku, které jsou připevněny na vnější straně potrubí a zároveň dva snímače teploty Pt100 nebo Pt 1000. Přístroj určí množství tepla tzv. diferenciální metodou, tj. na základě měření průtoku na odtokové straně a teploty na straně přítoku a odtoku.

Flexim F601Fluxus G 601 Standard je dvoukanálové zařízení určené pro plyny a umožňuje měření na jednom nebo dvou místech.

Pro práci ve výbušném prostředí ATEX Zone 2 (1) se výše uvedené zařízení dodává pod označením Fluxus G 608.

Fluxus G 601 Multifunctional je rozšířenou verzí typu Fluxus G 601 Standard umožňující i měření teploty plynu snímačem PT 100/PT1000.

Fluxus G 601 CA Energy je určený pro měření stlačeného vzduchu, plynů, průtoku kapalin a měření tepla.

Flexim F601 CA EnergyVýše uvedená přenosná zařízení Fluxus je možné používat s nástavcem WaveInjector, vyvinutým firmou Flexim. Toto přídavné zařízení umožňuje měření teplot médií až do +400°C. Principem nástavců WaveInjector je umožnit přenos ultrazvukových vln kovem. Mezi stěnou potrubí a snímačem je umístěna kovová destička, která nebrání přenosu ultrazvuku mezi potrubím a spínačem. Jedná se v principu o tepelně oddělené ultrazvukové snímače. Při instalaci WaveInjectoru není nutné přerušit proces.
WaveInjector


Stacionární měřící zařízení:

ADM 5107Typ ADM 5107 a 5207 je jednokanálové a dvoukanálové stacionární zařízení pro měření průtoku kapalin. Zařízení má krytí IP67.

Typ ADM 7407 Basic je jednokanálové a dvoukanálové stacionární zařízení pro měření průtoku kapalin.

ADM 7407Typ ADM 7407 A2 je jednokanálové stacionární zařízení pro měření průtoku kapalin ve výbušném prostředí ATEX zóna 2.

Typ ADM 7407 Energy je jednokanálové a dvoukanálové stacionární zařízení pro měření průtoků kapalin a spotřeby energií. Napájení 100…240 V AC.

ADM 7907Typ ADM 7907 je jednokanálové a dvoukanálové stacionární zařízení pro měření průtoku kapalin a energií. Napájení 100..240 V AC a 20…32 V DC.

Typ ADM 8027 je jednokanálové a dvoukanálové stacionární zařízení pro měření průtoku kapalin ve výbušném prostředí ATEX zóna 1.

ADM 8127ADM 8027Typ ADM 8127 je jednokanálové nebo dvoukanálové stacionární zařízení pro měření průtoků kapalin. Vhodné pro použití v důlní činnosti a těžbě/Offshore ve výbušném prostředí ATEX zóna 1 a 2.
Zařízení je odolné proti požáru, mořské vodě a korozi.

ADM G704Typ ADM G704 Basis, G704 Multifunctional G 704 A2 a G 704 je jednokanálové a dvoukanálové stacionární zařízení na měření průtoku plynu a energií.

Typ ADM G709 je jednokanálové a dvoukanálové stacionární zařízení na měření průtoků plynu.

ADM G800Typová řada G800 zahrnuje jednokanálové stacionární zařízení na měření průtoku plynu ve výbušném prostředí ATEX zóna 1.

Typ G608 Standard je dvoukanálové stacionární zařízení na měření průtoku plynu ve výbušném prostředí ATEX zóna 2.
ADM G608


Ostatní měřící zařízení:

PIOX S – měření koncentrací, hustoty a průtoku kapalin – vhodné pro vysoce toxická média

Firma Flexim nabízí, jako jediná, měření koncentrací metodou příložného ultrazvukového měření.

Flexim Piox S Výhody: